Wednesday, 5 October 2016

PETA PEMIKIRAN - PETA BULATAN

Bila aktiviti sumbangsaran diadakan untuk menggembeleng idea  dalam kalangan pelajar, maka peta bulatanlah yang paling sesuai digunakan untuk menulis kesemua idea yang dikongsi.

KENAPA PETA BULATAN?

Peta bulatan digunakan untuk mendefinisikan mengikut konteks. Ia juga membantu aktiviti sumbangsaran di mana dapat digunakan untuk menyenaraikan semua yang diketahui tentang perkara atau idea tertentu supaya perkara tersebut boleh diteroka.


No comments:

Post a Comment

BENGKEL PACAK 21

Berbekalkan tekad untuk terbilang, Majlis Guru Cemerlang SBP Integrasi Kubang Pasu (MGCiKUPS) mengorak langkah meningkatkan profesionalisme...